ข้อคิด คำคม ปลุกใจ

ข้อคิด คำคม ปลุกใจ

.....แน่นอนว่าในชีวิตของคนเราย่อมพบเจอสิ่งต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้เราได้เติบโต บางครั้งสิ่งที่เราดำเนินอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ก็ตั้งคำถามกับเราโดยไม่ทันได้ตั้งตัว ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา ที่ทุกคนรู้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจ ....การเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแม้ไม่ได้ทำให้ผู้นั้นบรรลุธรรมต่าง ๆ อย่างถึงที่สุด แต่ก็ทำให้ความทุกข์ลดน้อยลงไป เนื่องเพราะชีวิตของคนเราโดยส่วนใหญ่  "ไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลง"
..........ข้อคิดเหล่านี้อาจทำให้ฉุกคิด อาจให้กำลังใจ หรืออย่างน้อยก็ทำให้เราค่อย ๆ เดินเข้ามาสู่วงจรชีวิตอันปกติธรรมดา หลังจากลื่นไถล ไปตามเหตุและปัจจัยทั้งที่ต้องการและไม่ต้องการ  เพื่อความสุขของเราเองและคนรอบข้าง.....

 
"การยอมรับผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไข คือหัวใจของสัมพันธภาพ ที่เต็มไปด้วยความสุข"

"มนุษย์ทุกคนย่อมมีพื้นฐานความขี้เกียจ และต่างพยายามมองหาวิธีทำงานให้ง่ายที่สุดตลอดเวลา"

"การจะเป็นคนร่ำรวยนั้น คุณต้องปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะสั่งสมมัน การมีเพียงแรงปรารถนาหรือความสนใจเป็นครั้งคราวไม่พอ"

"ทุกคนที่ประสบความสำเร็จ ล้วน "เขียนสิ่งที่คิด" ออกมาทั้งนั้น"

"ความเต็มใจเสี่ยงที่จะล้มเหลว คือสิ่งเดียวซึ่งใช้วัดแรงปรารถนาความร่ำรวยของคุณ"

"อุปสรรคคือบันไดสู่ความสำเร็จ ตราบเท่าที่คุณสามารถเรียนรู้จากความพ่ายแพ้และความผิดหวัง"

"หากคุณเพียรพยายามสร้างความร่ำรวยนานพอ ในที่สุด คุณก็จะประสบความสำเร็จแน่นอน"

"หากไม่มีพัฒนาการ แสดงว่าคุณหยุดนี่ง หากไม่พัฒนาตนเอง คุณก็จะแย่ลงเรื่อย ๆ"

"พัฒนาการและการบรรลุสิ่งที่ต้องการ เกิดจากการละทิ้งการทำสิ่งเดิมและตอบรับสิ่งใหม่"

"จุดสูงสุดที่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายได้รับและคงไว้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่เกิดจากการตรากตรำ หามรุ่งหามค่ำขณะที่ผู้อื่นกำลังหลับสบาย"

"คุณสามารถเรียนรู้ทุกอย่างที่ต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้ตนเองได้"

"จงฝึกอุปนิสัยของการเป็นคนกล้าเผชิญสิ่งที่กลัว และทำสิ่งนั้นให้ลุล่วง"

"ความยากลำบากไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นอุปสรรค แต่เพื่อให้บทเรียนแก่คุณ ทุกความพ่ายแพ้หรืออุปสรรค ย่อมมีเมล็ดพันธุ์แห่งความยิ่งใหญ่หรือโอกาสแฝงอยู่"

"ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากการทำงานอย่างหนัก หากคุณไม่แน่ใจ ก็จงพยายามให้มากขึ้น และหากยังไม่ได้ผลก็จงพยายามให้มากขึ้นไปอีก"

"ยิ่งยอมอุทิศตนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมากเท่าไหร่ คุณก็จะได้รับสิ่งดี ๆ กลับคืนจากสิ่งที่คาดไม่ถึงมากเท่านั้น"

"คุณจะมีความสุขอย่างแท้จริง เมื่อรู้สึกว่า ได้สร้างความแตกต่างให้แก่โลกใบนี้ ด้วยการหยิบยื่นแก่ผู้อื่นในทางใดทางหนึ่ง"

"จงตั้งเป้าให้ชัดเจน : แต่ต้องยืดหยุ่นต่อความคืบหน้าและความสำเร็จที่จะได้รับด้วย"

"สุขภาพ ความสุขและผลการทำงานที่ดีจะเริ่มปรากฏ เมื่อคุณควบคุมความคิด และการกระทำ และสถานการณ์รอบตัวได้จริง"

"จงอุทิศตนอย่างเต็มใจและไร้เงื่อนไข ต่อบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิต"

"จงศรัทธาต่อสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณเสมอ"

"ทุกก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตจะเกิดขึ้น หลังจากที่คุณตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแน่ชัดแล้ว"

"การตัดสินใจแน่วแน่ คือคุณสมบัติสำคัญของผู้ประสบความสำเร็จทุกคน"

"หัวใจของความสำเร็จคือการตั้งเป้าหมายและกำหนดสิ่งซึ่งจะเป็นแรงจูงใจคุณ"

"จุดประสงค์ของการศึกษาก็เพื่อแทนที่จิตใจที่ว่างเปล่าด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง"

"ผมไม่เคยเจ็บปวดจากสิ่งที่ผมไม่ได้พูด"

"ความสำเร็จเป็นครูที่ไม่ได้ความ มันล่อลวงชักจูงคนฉลาดให้คิดว่าตนนั้นแพ้ไม่ได้"

"ผู้คนซึ่งรอบรู้ในทางโลกที่ผมรู้จักนั้น ภายในแล้วล้วนเป็นเด็ก"

"เป็นเรื่องน่าแปลกใจที่ความทรงจำมากมายสร้างขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่มีใครสังเกตเห็นในเวลานั้น"

บทความใหม่กว่า บทความที่เก่ากว่า หน้าแรก

ใส่ปี พุธศักราช


Recent Comments