องค์ประกอบของความสำเร็จ

องค์ประกอบของความสำเร็จ

 

1.   ทัศนคติ - รู้วิธีสร้างความรู้สึก
       ผู้บริหารรระดับสูงเกือบทั้งหมดที่มีรายชื่อติดอันดับในนิตยสารฟอร์บส์เชื่อว่า ความสำเร็จของพวกเขาเกิดจากทัศนคติมากกว่าปัจจัยอื่น หากคุณเชื่อว่าคุณสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีในตัวคุณได้แล้ว นั่นคือการเปิดประตูไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2.   การจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง - รู้วิธีเลือก
       คุณไม่อาจพัฒนาไปสู่การใช้ศักยภาพสูงสุดที่มีในตัวคุณได้ทุกด้านของชีวิต คุณจำเป็นต้องเลือกให้ได้ว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใด แล้วรวมพลังในตัวคุณ เพราะบรรดาผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทำเพียงเรื่องที่เก่งเป็นพิเศษไม่กี่อย่าง

3.   วิสัยทัศน์ - รู้วิธีมอง
       วิสัยทัศน์คือการมองสิ่งต่าง ๆ อย่างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้นำ ถ้าวิสัยทัศน์ของคุณก่อกำเนิดมาจากการชี้นำของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว คุณจะเดินถูกทางเสมอ

4.    ทิศทาง - รู้วิธีเริ่มต้น
       จำไว้ว่าวิสัยทัศน์อย่างเดียวไม่พอ ต้องมีความเสี่ยงรวมอยู่ด้วย การจ้องมองขึ้นไปตามขั้นบันไดอย่างเดียวไม่พอ เราต้องก้าวขึ้นไปตามขั้นบันไดนั้นด้วย โดยการวางแผนก้าวแรกไว้ เพื่อแปรความต้องการลงสู่การกระทำ จากนั้นก็เริ่มลงมือทำได้

5.    ความคิดสร้างสรรค์ - รู้วิธีคิด
        การพัฒนาคือการเดินทาง และไม่ว่าในการเดินทางครั้งใด คุณก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่ไม่ได้คาดเดาไว้ ความสามารถของคุณในการเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น จะเป็นเหครื่องตัดสินว่าคุณประสบความสำเร็จหรือไม่

6.     ความรับผิดชอบ - รู้วิธีทำให้สำเร็จ
        การพัฒนาไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่าย ๆ มันจำเป็นต้องใช้การอุทิศตนอย่างเต็มเปี่ยม ประกอบกับการมีวิสัยทัศน์ซึ่งทำได้ทุกอย่างที่จำเป็นและความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวในการใช้ความพยายามสูงสุด จงให้ทั้งหมดที่คุณมี แล้วคุณจะได้ทุกอย่งที่คุณสมควรได้รับ

บทความใหม่กว่า บทความที่เก่ากว่า หน้าแรก

ใส่ปี พุธศักราช


Recent Comments