เหตุผลที่ทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จ

เหตุผลที่ทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จ

1. ขาดความกระหายใคร่อยาก
     หากคุณไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการ นั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นจริงจัง หรือมิฉะนั้นคุณก็พยายามต่อรองราคาที่ต้องจ่ายไป

2. ไม่เต็มใจทุ่มเท
     เมื่อคุณเริ่มคิดว่าคุณอาจได้บางอย่างมาโดยไม่ต้องทำอะไรเลย คุณจะพบว่าการทำอะไรบางอย่างยากขึ้นเรื่อย ๆ 

3.  ขาดความเชื่อมั่น
     การพูดว่าฉันทำไม่ได้ จะทำให้คุณทำไม่ได้จริง ๆ

4.  ต่อสู้กับเรื่องที่เป็นประเด็นส่วนตัว
     คนเราประสบความสำเร็จได้ยาก เมื่อพวกเขามีปัญหาทางด้านความรู้สึกมากมายเป็นตุ้มถ่วง

5.   ใช้เวลาหมดไปกับเรื่องเล็กน้อยมากเกินไป
     อย่าเฝ้าแต่ยุ่งอยู่กับการทำงานที่เต็มไปด้วยกิจกรรมอันไม่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จ

6.   ขาดความคิดสร้างสรรค์
     ถ้าคุณไม่ถามตัวเองว่า ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ บ่อยครั้งพอ ใครบางคนจะถามคุณว่า ทำไมผมต้องจ้างคุณด้วย

7.   มีชีวิตอยู่กับอดีต
     ถ้าการมองย้อนอดีตทำให้คุณรู้สึกยอดเยี่ยมแล้ว คุณคงไม่ได้ทำอะไรในวันนี้มากพอ

8.   ขาดใจที่จดจ่อ
     เรื่องสำคัญคือ การคงเรื่องสำคัญไว้ให้เป็นเรื่องสำคัญต่อไป

9.   ความล้มเหลวในอดีต
     เพียงเพราะว่าคุณเคยล้มเหลวมาก่อนในอดีต ไม่ได้หมายความว่าคุณคือผู้ล้มเหลว

10. หมดพลังทางกาย ทางความรู้สึก หรือทางจิตวิญญาณ
     บางครั้งคุณแค่จำเป็นต้องกันเวลาไว้พักผ่อนและรวมพลังกลับเข้ามาใหม่ การทำเช่นนั้นจะทำให้คุณเกิดพลังเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหรือเพื่อปลุกความปรารถนาอันแรงกล้าที่มีต่อวิสัยทัศน์ครั้งเก่าก่อนขึ้นมาใหม่

บทความใหม่กว่า บทความที่เก่ากว่า หน้าแรก

ใส่ปี พุธศักราช


Recent Comments