วิธีทดสอบคนดีที่สำคัญแปดประการ

วิธีทดสอบคนดีที่สำคัญแปดประการ


            ตำราพิชัยสงครามลิ่วเทา (หกยุทธวิธี) ซึ่งเขียนขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ ๓-๕ นั้น เป้นตำราโบราณที่เก่าแก่มากเล่มหนึ่ง เพราะได้ค้นพบตำราลิ่วเทาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมา (เป็นบันทึกในติ้วไม้ไผ่) ในพิชัยสงครามลิ่วเทา ได้แยกแยะหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยคนไว้เป็น ๘ ประการด้วยกัน คือ
      หนึ่ง  ถามเกี่ยวกับวิชาความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของเขาว่ามีมากน้อยเพียงใด
      สอง  ถามต่อไปให้ลึกถึงเหตุผลความเป็นมา และสังเกตดูว่าเขามีปฏิภาณโต้ตอบอย่างฉับไวหรือไม่
      สาม  ในขณะที่ใช้ให้เขาทำงาน หาสิ่งมาทดสอบมาล่อใจเขาดูว่าเป็นคนซื่อสัตย์หรือไม่
      สี่       พูดความลับออกมา เพื่อสังเกตความมีคุณธรรมของเขา
      ห้า     ให้เขาจัดการเรื่องทรัพย์สมบัติ ดูว่าเขาเป็นคนไว้ใจได้หรือไม่
      หก     ให้เขาเข้าใกล้สตรีเพศ ดูว่าเขายังคงเป็นตนเองได้หรือไม่
      เจ็ด    ให้เขาทำงานที่ยากลำบาก ดูว่าเขามีความกล้าหาญหรือไม่
     แปด    ให้เขากินเหล้าจนเมา ดูว่าเขาจะแสดงท่าทางอย่างไร

              หากนำหลักเกณฑ์ทั้งแปดประการมาเป็นเครื่องพิจารณาในการดูคน คงต้องใช้วิธีการมากมายเพื่อให้ทราบคุณสมบัติดังกล่าว แต่ถ้าอยากได้คนดีมีฝีมือมาใช้จริง ๆ อย่างน้อยการลองนำวิธีการเหล่านี้มาใช้สักสามสี่ข้อ ย่อมเป็นเรื่องที่สมควรและจำเป็นที่เดียว

บทความใหม่กว่า บทความที่เก่ากว่า หน้าแรก

ใส่ปี พุธศักราช


Recent Comments