เพราะเธอหรือเปล่า
เพราะเธอหรือเปล่าก่อนไม่เคยเหงา
เพราะเธอหรือใคร ก่อนไม่เคยรู้ใจกัน
จนวันที่เธอต้องไป ฉันเคยสุขเพราะใคร
เพราะเธอ
คนรักคนหนึ่ง คงซึ้งเกินกว่า คนที่มองค่าความจริงใจแค่เพียงผ่าน
คนที่เคยใกล้ วันนี้ไกลห่าง ใครรู้ใจบ้าง ก็มีแต่เพียงเธอ เป็นความทรงจำ
ความผูกพันธ์ ยังคงย้ำเตือนอยู่ ความจริงในใจก็รู้ว่าคงไม่อาจลืม
คนเคยดูแล เคยห่วงใยเป็นเพียงแค่วันก่อน
ใจยังอาวรณ์ เฝ้าคิดถึงคนที่ห่างไกล

เพราะเธอหรือเปล่า ก่อนไม่เคยเหงา เพราะเธอหรือใคร
ก่อนไม่เคยรู้ใจกัน จนวันที่เธอต้องไป ฉันเคยสุขเพราะใคร
....เพราะเธอ...

บทความใหม่กว่า บทความที่เก่ากว่า หน้าแรก

ใส่ปี พุธศักราช


Recent Comments